BI Pro Solutions

Vi har egenutviklede, generiske rapporteringsløsninger (Solutions) som kan gi deg og din bedrift unik innsikt i store datamengder.

Er du på jakt etter rapporteringsløsninger som sømløst, raskt og enkelt kan settes opp mot dine systemer har vi løsningen for deg. Våre Solutions er ferdigutviklet og kan settes opp som komplette pakker eller tilpasset dine ønsker.

BI Pro Accounting Solution

Vi har utarbeidet en regnskapspakke som kan fungere som et fullkomment rapporteringsverktøy for din bedrift.

Vi har ferdige moduler på:

 • Nøkkeltall for inneværende og tidligere år
 • Resultatregnskap på måned, kvartal og år
 • Balanseregnskap på måned, kvartal og år
 • Kunde- og leverandørreskontro

Vi kan levere BI Pro Accounting Solution som byrå- og konsernløsning hvor du enkelt velger hvilke selskaper du ønsker å rapportere, følge opp og analysere.

BI Pro Sales Solution

For de som ønsker komplett oppfølging av salget i sin virksomhet har vi utarbeidet dashboards med muligheter for å dykke ned i salgsstatistikk på kunde-, produkt- og selgernivå. Du får ferdige moduler på:
 • Salg pr kunde filtrert på selger og produkt
 • Salg pr produkt filtrert på selger og kunde
 • Salg/ DB pr selger listet pr mnd filtrert på produkt og kunde
Om det er ønskelig kan vi sette opp tilgangsstyring dersom du ønsker å bruke vår salgsløsning som styringsverktøy og oppfølging av selgere. På denne måten kan man gi de ansatte tilgang bare på de dataene de skal ha.

BI Pro Logistics Solution

For å optimalisere lagerstyring og innkjøpsprosesser er det viktig med verktøy som hjelper deg med akkurat dette. BI Pro Logistics Solution gir deg full oversikt over lagerstatus per produkt og kan generere bestillingsforslag tilpasset dine innkjøpsrutiner og ønsker.

Våre moduler:

 • Produkter på lager, i bestilling, i ordre, i tilbud
 • Produkter solgt i år, solgt i fjor, forventet salg ut året
 • Minimumsbeholdning, lagerstatus og bestillingsforslag på produktnivå
 • Komplett oversikt og visualisering av hvor ulike produkt ligger på lageret

Alle dashboard kan filtreres på produkt/ produkttype og kunde/ leverandør

Previous
Next

Leveransemodell

BI Pro har etablert en enkel leveringsmodell for sine generiske rapporteringsløsninger.

Vi kobler oss til kundenes SQL databaser og trekker ut relevant informasjon som vi gjør tilgjengelig for kundens definerte brukere via vår skyløsning. Dette gjør rapportene tilgjengelige fra der du måtte være, enten du er på PC eller mobiltelefon, og du har alltid tilgang på «live» data.

Våre BI Pro Solutions er bygd på en slik måte at vi kan sømløst integrere oss mot flere systemer og sammenstille data inn i en og samme rapport. Vi bygger dashboard for ulike deler av virksomheten og sikrer at dine medarbeidere får god innsikt og oversikt ifht sine ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

Ser du nytten av intelligente rapporter har vi løsningen for deg.

Ring Yngve og avtal demo !