BI Pro Insight

Forretningsområdet Insight fokuserer på å utvikle spesialtilpassede løsninger for bedrifter som ønsker økt innsikt i kritiske aktiviteter og gode styrings- og rapporteringsverktøy for ledelsen.

Trenger du bistand med å gå fra statiske, ensformige datakilder til dynamiske, innsiktsfulle dashboard kan våre konsulenter bistå deg.

BI Pro PO Insight

PowerOffice Win er et mye brukt timeregistrerings- og faktureringssystem innenfor en rekke bransjer.

Vår løsning sammenfatter systemets data på en lettfattelig måte og presenteres i innsiktsfulle og visuelle rapporter.

Løsningen gir deg komplett innsikt i alt fra timeforbruk til prisavviksanalyser hos kunder.

Vi setter sammen din løsning med en eller flere av disse modulene:

PO 24/7 Insight

For brukere av timeregistreringssystemet til PowerOffice har vi utviklet en egen modell som blant annet gir deg full kontroll over faktureringsgrad og bruk av interntid hos ansatte.

PO Deviation Insight

Gjennom utarbeidelse av prisavviksanalyser har vi allerede identifisert og hjulpet regnskapsbyråer med store besparelser. Dette verktøyet gir deg en total oversikt over lønnsomheten for hver enkelt kunde gjennom bruk av spesifikke måltall.

PO Employee Insight

Med vårt ansatt-dashboard kan både ansatt og leder følge opp utvikling på daglig basis. Dette er et verktøy som er med på å ansvarliggjøre de ansatte for sin egen utvikling og sitt arbeid mot kunder.