Styringsverktøy fra BI Pro legger til rette for fremtidig vekst for VVS-grossisten Canes

Med sterk vekst har Canes sett et tiltagende behov for bedrede interne prosess-, styrings- og rapporteringsverktøy. Gjennom BI Pro AS sine løsninger og kompetanseplattform har man dekket behovet og utarbeidet verktøy som gir selgerne verdifull innsikt i møtet med kunden, optimaliserer innkjøpsprosesser og effektiviserer lagertelling.

Les mer